DETEKTIVNÍ SLUŽBA STRÁŽNÍ SLUŽBA PERSONÁLNÍ SLUŽBY ZKOUŠKY STRÁŽNÝ BEZPEČNOSTNÍ LOGISTIKA CERTIFIKÁTY KONTAKTY
Detektivní služba   Strážní služba   Personální služby   Personální služby   Bezpečnostní logistika
Naše společnost poskytuje licencované detektivní služby prostřednictvím zkušených profesionálů s dlouholetou praxí. Pracovníci naší detektivní agentury využívají při své činnosti nejmodernější metody a prostředky práce, které současný trh komerční bezpečnosti nabízí. Detektivní služby poskytujeme po území EU, kde při své činnosti spolupracujeme privátními detektivními kancelářemi z jednotlivých států.  

Slouží k poskytování ochrany majetku a osob prostřednictvím lidských zdrojů v kombinaci s využitím nejmodernější zabezpečovací techniky. Základem naší služby je profesionální přístup, vyplývající z kvalitního výcviku příslušníků naší bezpečnostní služby. V rámci výcviku a vzdělávání našich strážných jsou aplikovány bezpečnostní vzdělávací standardy společnosti ASIS International.

  V rámci spolupráce s HR managementem klienta poskytujeme ucelený systém prověřování zaměstnanců metodou Pre- Employement Screeningu a Credit-Checku. Jedná se ověřování pravdivosti údajů uchazečů o zaměstnání, jakož i obchodních partnerů klienta, zejména pak jejich osobního a profesního pozadí. Aplikace tohoto personálního nástroje vykazuje vysokou účinnost při snižování zaměstnanecké kriminality.   V rámci  dlouhodobé spolupráce se skupinou autorizovaných zkušebních komisařů poskytuje společnost Private Service klientům možnost složení zkoušky odborné způsobilosti „Strážný“ (68-008-E) a Detektiv koncipient (68-009-M). Zkoušky je možné skládat po celém území ČR, na přání klienta doplňujeme zkoušky přípravným vzdělávacím kurzem, vedeným odborným lektorem s dlouholetou bezpečnostní praxí.   Klientovi poskytujeme ucelený systém návrhu bezpečnostního projektu pro zadaný objekt. Nabízíme komplexní zpracování projektů „Objektové bezpečnosti“ sloužící klientovi jako relevantní podklady k získání prověrky NBÚ.
   více informací      více informací      více informací      více informací      více informací

O nás
Společnost Private Service spol. s r.o. byla založena v roce 2011 jako partnerská společnost slovenské PRIVATE SERVICE, s.r.o. která působí na trhu komerční bezpečnosti na Slovensku úspěšně již od roku 2006. V současné době začala společnost Private Service spol s.r.o. působit na trhu komerční bezpečnosti na Slovensku prostřednictvím vlastní organizační složky, založené v roce 2015. Cílem naší společnosti je poskytovat našim zákazníkům komplexní rozsah soukromých bezpečnostních služeb dle individuelních potřeb klienta.

Společnost Private Service spol. s r.o. je specializovaná bezpečnostní agentura, která svoji činnost zaměřuje zejména do oblasti ochrany osob, majetku, na bezpečnostní logistiku, zpracování, ověřování a ochranu osobních údajů.

V oblasti personální bezpečnosti se zaměřujeme zejména na ty činnosti, které klasické personální útvary neřeší, mnohdy z nedostatku informačních zdrojů, času či pracovní síly. Nedílnou součástí našeho působení v oblasti personální bezpečnosti je i široká škála bezpečnostně - vzdělávacích aktivit, která působí v oblasti personální bezpečnosti jako preventivní prvek.

Společnost je držitelem licencí k poskytování služeb v oblasti ochrany majetku a osob a dále k poskytování služeb soukromých detektivů.

Představitelé managementu Private Service spol. s r.o. jsou dlouholetými členy ASIS International, předního mezinárodního sdružení bezpečnostních profesionálů s více jak 34.000 členy po celém světě a delší než 50-ti letou tradicí, jehož základní vizí je rozvoj celosvětové bezpečnosti. Posláním tohoto sdružení je podpora dokonalosti a zvyšování prestiže bezpečnostního oboru.

Private Service spol s.r.o. nabízí svým klientům, kteří zaměstnávají více než 25 osob v ČR a nedaří se jim přímo získat vlastní zaměstnance z řad osob zdravotně postižených (OZP) uplatnit tzv. „náhradní plnění“ prostřednictvím odběru našich služeb.

  Služby
Detektivní služba
Strážní služba
Personální služby
Zkoušky Strážný
Bezpečnostní logistika
Certifikáty
Napíšte nám ČESKÁ POBOČKA:

Private Service spol. s r.o.
Heřmanova 829/14
170 00  Praha 7

Tel.: +420 222 930 777
 
SLOVENSKÁ POBOČKA:
 

Private Service spol. s r. o. organizačná zložka
Čerín 73
974 01  Banská Bystrica

Tel.: +421 904 626 016

© 2021 Private service spol. s r.o.